ข้อต่อโซล่าเซลล์ เข้า 3 ออก 1 (MC4Y connector 3 to 1)

ข้อต่อโซล่าเซลล์ เข้า 3 ออก 1 (MC4Y connector 3 to 1)

ข้อต่อโซล่าเซลล์ เข้า 3 ออก 1 (MC4Y connector 3 to 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *