สายไฟสำหรับโซล่าเซลล์ PV1-F ขนาด 6 มม ยาว 50 เมตร สีดำ/สีแดง

สายไฟสำหรับโซล่าเซลล์ PV1-F ขนาด 6 มม ยาว 50 เมตร สีดำ/สีแดง

สายไฟสำหรับโซล่าเซลล์ PV1-F ขนาด 6 มม ยาว 50 เมตร สีดำ/สีแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *