ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์ 1 นิ้ว

ปั๊มน้ำหอยโข่งต่อตรงโซล่าเซลล์ ท่อ 1 นิ้ว ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *