รางข้อต่อ Terminal Block 15A 25ช่อง

รางข้อต่อ Terminal Block 15A 25ช่อง รุ่น 15A25CH

ขนาดพัสดุ 40x30x30 เซนติเมตร
น้ำหนัก 0.3 กิโลกรัม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *