หน้ากากระบายอากาศ

หน้ากากระบายอากาศ ABS แบบกลม ขนาด 75 มม รุ่น Pattern 75 mm

ขนาดพัสดุ 20x20x20 เซนติเมตร
น้ำหนัก 0.4 กิโลกรัม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *