พัดลมดูดอากาศโซล่าเซลล์ 12 นิ้ว 30วัตต์

พัดลมดูดอากาศโซล่าเซลล์ 12 นิ้ว 30วัตต์

พัดลมดูดอากาศโซล่าเซลล์ 12 นิ้ว 30วัตต์ ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *