พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์สำหรับโกดัง

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์สำหรับโกดัง

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ขนาด 16 นิ้ว 100 วัตต์ สามารถติดตั้งในโกดังได้ ประหยัดพลังงงานไฟฟ้า 100% โดยใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ระบายความร้อน ระบายอากาศและกลิ่นได้ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *