ขายึดรางโซล่าเซลล์สำหรับหลังคาซีแพค

160.00 ฿

ขายึดรางโซล่าเซลล์สำหรับหลังคาซีแพค 

วัสดุ: สแตนเลส

สำหรับยึดแผงโซล่าเซลล์กับหลังคาซีแพค