วงจรเพิ่มแรงดัน 12-32V to 12-35V 150w ปรับค่าได้ (DC-DC Boost Converter 12-32V to 12-35V 150w)

210.00 ฿

วงจรเพิ่มแรงดัน 12-32V to 12-35V 150w ปรับค่าได้

สามารถต่อตรงกับแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มแรงดันเอาต์พุต 12-35V