วงจรเพิ่มแรงดัน 12-60V to 12-80V 600w ปรับค่าได้ (DC-DC Boost Converter 12-60V to 12-80V 600w)

490.00 ฿

วงจรเพิ่มแรงดัน 12-60V to 12-80V 600w ปรับค่าได้ (DC-DC Boost Converter 12-60V to 12-80V 600w)

สามารถต่อตรงกับแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มแรงดันเอาต์พุต 12-80V