วงจรเพิ่มแรงดัน 8-60V to 12-80V 1200w ปรับค่าได้ (DC-DC Boost Converter 8-60V to 12-80V 1200w)

900.00 ฿

วงจรเพิ่มแรงดัน 8-60V to 12-80V 1200ปรับค่าได้

สามารถต่อตรงกับแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มแรงดันเอาต์พุต 12-80V