หางปลากลม ขนาด [RNB1.25-3] กับ [RNB1.25-4]

70.00 ฿

หางปลากลม ขนาด [RNB1.25-3] กับ [RNB1.25-4]

ยี่ห้อ: TnTAI

รุ่น: RNB

วัสดุ: ทองเหลือง

วิธีการเดินสาย: ลอกปลายสายไฟแล้วสวมหางปลาให้ทองแดงของสายไฟสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของหางปลา

RNB1.25-3 (100 ตัว) 

RNB1.25-4 (100 ตัว)