จอแสดง 4 ค่าไฟฟ้ากระแสตรง โวลต์ กระแส กำลังไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า

465.00 ฿

จอแสดง 4 ค่าไฟฟ้ากระแสตรง โวลต์ กระแส กำลังไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า

หน้าจอแสดงค่าไฟฟ้ากระแสตรง: โวลต์(Volt) / กระแส(Current) / กำลังไฟฟ้า (Power) / หน่วยไฟฟ้า (Electricity Meter)

สามารถใช้ต่อกับระบบโซล่าเซลล์ เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์