พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา

17,600.00 ฿

Solar Roof Exhaust Fan

รุ่น: SRF-16-70w

1) ใช้ติดตั้งบนหลังคา เพื่อดูดความร้อนช่องใต้หลังคา

2) ระบายอากาศร้อน ฝุ่น ความชื้น

3) เพิ่มอากาศหมุนเวียน

4) ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 100%

สามารถติดตั้งกับสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย / สำนักงาน / โรงเลี้ยงสัตว์ / ห้างสรรพสินค้า / โรงงาน / คลังสินค้า / ห้องเก็บสารเคมี ฯลฯ