อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไร้สายอัจฉริยะ Sonoff TH16 16A

900.00 ฿

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไร้สายอัจฉริยะ Sonoff TH16 16A

Sonoff TH16 16A Smart Wifi Switch Monitoring Temperature Humidity Smart Sensor

สามารถตรวจสอบสถานะ อุณหภูมิและความชื้นทางโทรศัพท์

ควบคุมเปิด/ปิด ทางโทรศัพท์มือถือได้

ตั้งค่าความชื้นและอุณหภูมิเพื่อควบคุมเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

สามารถทำงานร่วมกับ Alexa, Nest และ Google Home