อุปกรณ์ตั้งเวลา Timer 220V 16A

180.00 ฿

อุปกรณ์ตั้งเวลา Timer 220V 16A

อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ

สามารถใช้กับงานโซล่าเซลล์ได้