พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ 16 นิ้ว พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ 16 นิ้ว พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ 16 นิ้ว พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *