พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา สามารถติดตั้งกับโรงงาน โรงเพาะชำ โกดังเก็บสินค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *