พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคากระเบื้องซีแพค

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคากระเบื้องซีแพค

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคากระเบื้องซีแพค ขนาด 16 นิ้ว 70 วัตต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *