ปั๊มน้ำพุโซล่าเซลล์ 50 วัตต์

ปั๊มน้ำพุโซล่าเซลล์ 50วัตต์

ปั๊มน้ำพุโซล่าเซลล์ 50วัตต์ สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง กลางวันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กลางคืนใช้ไฟบ้าน ใช้ติดตั้งเพื่อทำน้ำพุ น้ำตก จำลอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *