อุปกรณ์ลดแรงดันไฟฟ้า DC Buck Converter 24V to 12V 20A 240W

560.00 ฿

อุปกรณ์ลดแรงดันไฟฟ้า DC Buck Converter 24V to 12V 20A 240W

สามารถต่อกับแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง เพื่อรักษาความดัน 12V สามารถต่อกับโหลดที่ใช้ไฟ 12VDC ได้โดยตรง เช่น มอเตอร์ หลอดไฟ