อุปกรณ์ลดแรงดันไฟฟ้า DC Buck Converter 36V/48V to 24V 20A 480W

อุปกรณ์ลดแรงดันไฟฟ้า DC Buck Converter 36V/48V to 24V 20A 480W

สามารถต่อกับแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง เพื่อรักษาความดัน 24V สามารถต่อกับโหลดที่ใช้ไฟ 24VDC ได้โดยตรง เช่น มอเตอร์ หลอดไฟ