ด้ามขัน MC4 connector โซล่าเซลล์ (MC4 Connector Spanner)

70.00 ฿

ด้ามขัน MC4 connector โซล่าเซลล์ 2 อัน (MC4 Connector Spanner)

จำนวน 2 ชิ้น