สายไฟโซล่าเซลล์ RVV ขนาด 2×1 มิลลิเมตร

250.00 ฿

สายไฟโซล่าเซลล์ RVV ขนาด 2×1 มิลลิเมตร

ทนน้ำและทนแสงแดดได้
ขนาด: สายไฟ 2 แกน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร

แนะนำใช้กับแผงโซล่าเซลล์ไม่เกิน 200 วัตต์ ไม่เกิน 20 เมตร