พัดลมเพดานโซล่าเซลล์พร้อมหลอดไฟ

11,400.00 ฿

ประโยขน์:

+ ระบายอากาศภายในอาคาร

+ เพิ่มอากาศหมุนเวียนภายใน

+ ใช้พลังงานไฟฟ้าฟรีจากธรรมชาติ 100%

+ ทำงานได้ 24 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติ:

  • สั่งเปิด/ปิดผ่านรีโมทคอนโทรล
  • มีหลอดไฟ ภายในพัดลม 
  • สามารถหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาได้
  • สามารถตั้งเวลาปิดได้