พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ 10 นิ้ว แผงโซล่าเซลล์ 50 วัตต์

3,250.00 ฿

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ 10 นิ้ว แผงโซล่าเซลล์ 50 วัตต์

+ สามารถใช้ระบายอากาศภายในห้อง เช่น โรงเพาะปลูก โรงเลี้ยงสัตว์ โรงเก็บของ

+ ประหยัดไฟฟ้า 100%

+ ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

+ ใช้กับลูกหมุนระบายอากาศ 14 นิ้ว เพื่อให้ลูกหมุนระบายอากาศทำงานได้ดีกว่าเดิม

+ ทำงานได้ 24 ชั่วโมง