พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ 8 นิ้ว พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 30 วัตต์

2,000.00 ฿

ประโยชน์

สามารถใช้ระบายอากาศภายในห้อง เช่น โรงเพาะปลูก โรงเลี้ยงสัตว์ โรงเก็บของ

+ ใช้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ 100%

+ ติดตั้งง่าย

+ ทำงาน 24 ชั่วโมง

+ ดูแลรักษาง่าย