สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 12VDC 5A 60W (Switching Power Supply 12VDC 5A 60W)

230.00 ฿

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 12VDC 5A 60W (Switching Power Supply 12VDC 5A 60W)

ใช้สำหรับแปรงไฟฟ้ากระเเสสลับ VAC เป็นไฟฟ้ากระแสตรง VDC

เพื่อใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือต่อวงจรต่าง ๆ ที่เเรงดันไฟฟ้า 12 VDC