พัดลมดูดอากาศโซล่าเซลล์ ขนาด 10 นิ้ว 20 วัตต์

2,000.00 ฿

ประโยขน์:

  • ระบายอากาศภายในอาคาร
  • เพิ่มอากาศหมุนเวียนภายใน
  • ใช้พลังงานไฟฟ้าฟรีจากธรรมชาติ 100%
  • ทำงานได้ 24 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติ:

  • สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง
  • สามารถต่อตรงกับโซล่าเซลล์/ไฟบ้าน/แบตเตอรี่
  • สายไฟยาว 5 เมตร