ปั๊มน้ำซับเมอร์สโซล่าเซลล์ 300 วัตต์

8,000.00 ฿

ปั๊มน้ำซับเมอร์สโซล่าเซลล์ 300 วัตต์

รุ่น SSP300

 

  1. ปั๊มน้ำเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม / น้ำตก / น้ำพุ / ติดสปริงเกอร์ / รดน้ำในสวน / ใช้สูบน้ำในบ่อบาดาล / สปริงเกอร์รดน้ำบนหลังคาบ้านเพื่อลดความร้อนภายในบ้าน
  2. ประหยัดไฟ 100% ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 แผง
  3. ความสามารถในการดูดน้ำ 5-10 ลบ.ม/ชั่วโมง
  4. ส่งน้ำได้ไกล 10-20 เมตร  แนวนอน
  5. ดูดน้ำลึก 5-10 เมตร แนวตั้ง
  6. ขนาดท่อ 1 นิ้ว/1.5 นิ้ว / 50 มิลลิเมตร