ประโยชน์ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

การทำงานกังหันลมผลิตไฟฟ้า

กังหันลมผลิตไฟฟ้าคืออุปกรณ์หนึ่งในการผลิตพลังงานทดแทน ช่วยประหยัดพลังงานเสมือนกับแผงโซล่าเซลล์ กังหันลมมีหลักการที่เหมือนกับพัดลม โดยพัดลมต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้หมุนทำงาน แต่สำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าจะใช้ลมเป็นตัวทำให้กังหันลมหมุน เพื่อผลิตไฟฟ้าออกมา  ซึ่งเมื่อกังหันลมหมุน จะทำให้โรเตอร์(rotor) ด้านในที่ประกอบด้วยขดลวด หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จนเหนี่ยวนำเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าออกมาได้

 

ชนิดกังหันลมผลิตไฟฟ้า

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลัก:

1) กังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนแนวนอน (HORIZONTAL-AXIS WIND TURBINES) [ชื่อย่อ HAWT]

 

2) กังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนแนวตั้ง (VERTICAL-AXIS WIND TURBINES) [ชื่อย่อ VAWT]

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้ง

 

การพิจารณาบริเวณติดตั้งกังกันลมผลิตไฟฟ้า

นี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาของการเลือกใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้า  ถ้าในบริเวณพื้นที่ต้องการติดตั้งมีความเร็วลมต่ำ มีตึกสูงหนาแน่น หรือมีลมกระโชกแรง การติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้าอาจจะไม่ใช้ทางเลือกที่ดีที่สุด

โดยปรกติ การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ความเร็วลมอย่างน้อย 2.5 – 3 เมตร/วินาที ส่วนความเร็วลมมาตราฐานที่เหมาะสม คือ 12 เมตร/วินาที

ซึ่งพื้นที่เหมาะสมในประเทศไทย คือ พื้นที่ใกล้เคียงแม่น้ำ พื้นที่โล่งในสวนสาธารณะ พื้นที่โรงแรมหรือรีสอร์ตบริเวณภูเขา เป็นต้น

ค่าคุณสมบัติกังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่ใช้ในการเลือกซื้อ:

  • Rate Power (อัตราพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต)
  • Norminal Voltage (ความต่างศักย์ไฟฟ้า)
  • Starting wind speed (ความเร็วเริ่มทำงาน)
  • Cut-in speed (ความเร็วยกเลิกทำงาน)
  • Rated wind speed (ความเร็วลมที่เหมาะสม)

 

ประโยชน์กังหันลมผลิตไฟฟ้า

1) กังหันลมผลิตไฟฟ้าใช้ต่อตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ปั๊มน้ำ พัดลมระบายอากาศ ซึ่งระบบนี้จะผลิตไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อกังหันลมหมุนทำงานเท่านั้น

กังหันลมผลิตไฟฟ้าต่อตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

2) กังหันลมผลิตไฟฟ้าร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ สามารถติดตั้งร่วมกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้  เช่น โคมไฟถนน

กังหันลมต่อร่วมกับแผงโซล่าเซลล์

3) กังหันลมผลิตไฟฟ้าร่วมกับแบตเตอรี่ สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในเวลากลางคืน ตั้งเวลาทำงาน หรือต้องการไฟฟ้าในยามฉุกเฉิน

กังหันลมต่อร่วมกับแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *