ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีประโยชน์อย่างไร?

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เป็นนวัตกรรมที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อภาคการเกษตรและครัวเรือน วิธีการใช้ก็ง่าย ๆ โดยการนำปั๊มน้ำมาต่อกับวงจรและแผงโซล่าเซลล์ เมื่อมีพลังงานพร้อมจากดวงอาทิตย์ก็เปิดใช้งานได้

ข้อดีของการใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

  • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาแทน
  • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องเพื่อทำให้เครื่องทำงาน จึงทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันมาเติมเหมือนเครื่องสูบน้ำแบบเดิม
  • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นทางเลือกพลังงานทดแทนที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยมลพิษหรือของเสียลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง สิ่งแวดล้อมตรงบริเวณโดยรอบ
  • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มีน้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนที่ใช้งานได้ง่าย แม้กระทั่งใส่รถเข็นหรือรถลากในการสูบน้ำรดพืชผักการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่กว้าง หรือเข็นเคลื่อนที่ไปตามแนวคันนาได้อย่างสะดวก
  • ปั๊มน้ำมันโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานนาน 20 -25 ปี แต่ถ้าหากใช้แล้วเกิดการชำรุดอาจใช้ได้นาน 5 ปี
  • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ สามารถใช้ได้ทั้งน้ำบาดาลที่มีน้ำลึก หรือหนองน้ำตื้น โดยเลือกใช้กำลังแรงม้าให้เหมาะสมกับความลึกระดับน้ำ
  • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เหมาะกับเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้การสูบน้ำเพื่อใช้ในการปลูกพืช

การเลือกใช้ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับพื้นที่ห่างไกลการไฟฟ้า เพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ไม่ว่าบริเวณไหนก็ใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดไม่เพียงแค่ใช้ในภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับชุมชน วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

การนำพลังงานบริสุทธิ์อย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับเทคโนโลยี นับได้ว่าเป็นหนทางช่วยสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลภาวะ และถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีวันสิ้นสุด ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดต้นทุน โดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้น้ำในการทำการเกษตร

 

credit : https://www.sunnergytech.com/article/147/ข้อดีของการเลือกใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *